Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Lučina
Lučina

Klubík Lučina a MAS Pobeskydí Vás zvou na LUČINSKÉ MÁJOVÉ POSEZENÍ v sobotu 25. května od 14:00 h., v areálu kempu Lučina - Dolina.

Místní poplatky

KOMUNÁLNÍ ODPAD

(OZV č. 4/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství)

Poplatníkem poplatku je

 1. fyzická osoba přihlášená v obci
 2. nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí 750 Kč.

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

 Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je
 1. poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 2. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 3. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení,
 5. nebo na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
 1. Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je studentem a zároveň je po dobu studia ubytována mimo území obce, ve výši 40 %.
 2. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

 

POPLATEK ZE PSŮ

(OZV č. 1/2023, o místním poplatku ze psů)

Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“); poplatek ze psů platí poplatník obci příslušné podle svého místa přihlášení nebo sídla.
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 1. za jednoho psa 300 Kč,
 2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč,
 3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, 200 Kč,
 4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let, 300 Kč.

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

Osvobození

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

 

MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU

(OZV č. 3/2023, o místním poplatku z pobytu)

Předmět, poplatník a plátce poplatku

 1. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí, s výjimkou lázeňské léčebně rehabilitační péče.
 2. Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).
 3. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 40,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Splatnost poplatku

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 31.12. daného roku, ve kterém byl poplatek vybrán.

Osvobození

Od poplatku z pobytu jsou osvobozeny osoby vymezené v zákoně o místních poplatcích.

 

Obecní úřad

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Integrovaná multimediální učebna

multimediální integrovaná odborná učebna

Pořízení mobiliáře v obci Lučina

Pořízení mobiliáře v obci Lučina

ZŠ Lučina - Zařízení vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

ZŠ Lučina - Zařízení vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Pořízení mobiliáře v obci Lučina je spolufinancován Evropskou unií

Pořízení mobiliáře v obci Lučina je spolufinancován Evropskou unií

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Bujný květ - plný úl.

Pranostika na akt. den

Když prší v pondělí svatodušní, bude zkáza na sena.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Zpravodaj

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Partneři a projekty