Obsah

Dokumenty ke stažení

Obecně závazné vyhlášky

2019

OZV 1_2019 O místním poplatku za provoz, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 75x | 21.01.2020

OZV 2_2019 O místním poplatku z pobytu Staženo: 41x | 21.01.2020

OZV 3_2019 O místním poplatku ze psů Staženo: 38x | 21.01.2020

OZV 4_2019 O místním poplatku ze vstupného Staženo: 27x | 21.01.2020

OZV 5_2019 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 30x | 21.01.2020

2018

OZV 2_2018 o místním poplatku za provoz, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 227x | 04.01.2019

OZV 1_2018, kterou se zakazuje stanování a rozdělávání ohňů na veřejné zeleni v obci Staženo: 252x | 20.09.2018

2017

OZV_1_2017 o místním poplatku za provoz, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 149x | 18.02.2019

2016

OZV_3_2016 o místním poplatku za provoz, shromažďování, sběru, přepravy Staženo: 132x | 01.03.2016

OZV_2_2016 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Staženo: 160x | 18.02.2019

OZV_1_2016 k zabezpečení ochrany životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně na území obce Staženo: 147x | 18.02.2019

2015

OZV_2_2015 o místním poplatku za provoz, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 123x | 18.02.2019

OZV_1_2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lučina Staženo: 146x | 18.02.2019

2014

OZV_1_O místích poplatcích Staženo: 155x | 31.01.2019

OZV_2_O pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství Staženo: 143x | 31.01.2019

OZV_5_kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů Staženo: 122x | 31.01.2019

OZV_3_O místním poplatku za provoz, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 131x | 31.01.2019

OZV_4_O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných zařízení Staženo: 150x | 31.01.2019

OZV_6_2014-závazné-podmínky-pro-pořádání-průběh-a-ukončení-veřejnosti-přístupných-sportovních-a-kulturních-podniků-včeně-tanečních-zábav-a-diskoték-v-rozsahu-nezbytném-k-zajištění-veřejného-pořádku. Staženo: 119x | 01.06.2014

OZV_7_o užívání plakátovacích ploch v majetku obce Staženo: 138x | 31.01.2019

Stránka