Obsah

Dokumenty ke stažení

Obecně závazné vyhlášky

2018

OZV 2_2018 o místním poplatku za provoz, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 182x | 04.01.2019

OZV 1_2018, kterou se zakazuje stanování a rozdělávání ohňů na veřejné zeleni v obci Staženo: 216x | 20.09.2018

2017

OZV_1_2017 o místním poplatku za provoz, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 117x | 18.02.2019

2016

OZV_3_2016 o místním poplatku za provoz, shromažďování, sběru, přepravy Staženo: 109x | 01.03.2016

OZV_2_2016 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Staženo: 116x | 18.02.2019

OZV_1_2016 k zabezpečení ochrany životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně na území obce Staženo: 112x | 18.02.2019

2015

OZV_2_2015 o místním poplatku za provoz, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 92x | 18.02.2019

OZV_1_2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lučina Staženo: 115x | 18.02.2019

2014

OZV_1_O místích poplatcích Staženo: 122x | 31.01.2019

OZV_2_O pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství Staženo: 112x | 31.01.2019

OZV_3_O místním poplatku za provoz, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 102x | 31.01.2019

OZV_4_O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných zařízení Staženo: 120x | 31.01.2019

OZV_5_kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů Staženo: 99x | 31.01.2019

OZV_6_2014-závazné-podmínky-pro-pořádání-průběh-a-ukončení-veřejnosti-přístupných-sportovních-a-kulturních-podniků-včeně-tanečních-zábav-a-diskoték-v-rozsahu-nezbytném-k-zajištění-veřejného-pořádku. Staženo: 87x | 01.06.2014

OZV_7_o užívání plakátovacích ploch v majetku obce Staženo: 109x | 31.01.2019

OZV_8_k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky Staženo: 102x | 31.01.2019

2013

OZV 1-2013 – o místních poplatcích Staženo: 121x | 01.01.2013

2012

OZV 2-2012 -o místních poplatcích Staženo: 120x | 01.02.2012

OZV 1-2012 -zrušení OZV Staženo: 122x | 01.01.2012

2011

OZV 5-2011 o místních poplatcích Staženo: 106x | 01.05.2011

Stránka