Obsah

Vážení spoluobčané


www stránky obecních úřadů musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, které pomáhají občanům snadněji komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany, a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Ing. Dagmar Veselá
Starosta

Obecní úřad

Telefon: 558 689 111

Mobilní telefon starosta obce: 602 764 639
E-mail: obec@lucina.cz

Elektronická podatelna: epodatelna.lucina@seznam.cz
Datová schránka – ID: h7ub39u


Petra Škripová,  referent

– podatelna
– ověřování podpisů a vidimace listin
– povolování kulturních produkcí
– matrika
– povolování zvláštního užívání místních komunikací
– ochrana přírody – povolování kácení stromů
– znečišťování ovzduší – poplatky

pokladna:   správní poplatky
místní poplatky
poplatek za odvoz odpadu
poplatek ze psů
nájemné za byty


Eva Bazalová, DiS., účetní,

– vedení účetnictví obce