Obsah

Sběrný dvůr Lučina


OPŽPaEU

Vážení občané, dne 1.9.2015 byl otevřen v naší obci sběrný dvůr.  Ten slouží pro uložení odpadů pouze občany  obce Lučina a majitelů nemovitostí v obci (chatařů).  Každý se bude prokazovat občanským průkazem.

Můžete zde odevzdávat následující druhy odpadů: papír a lepenku, sklo, plasty, biologicky rozložitelný odpad, dřevo, objemný odpad, železo, elektroodpad (TV a PC, lednice, trouby, mikrovlnné trouby,…) a nebezpečné složky komunálního odpadu jako jsou oleje, zbytky barev a chemikálií, autobaterie, monočlánky, zářivky a podobně.  V omezeném množství zde můžete odevzdávat pneumatiky (max. 4 ks/osobu/rok) a stavební odpad (max. 1 kbelík na domácnost).

Na sběrný dvůr není možné ukládat komunální odpad!!


Provozní doba běrného dvora

  • Úterý: 14:00 - 17:00
  • Pátek: 14:00 - 17:00
  • Sobota: 08:00 - 12:00

Tel: +420 605 818 801 


Doufám, že si každý z Vás najde čas uložit svůj odpad do sběrného dvora v době jeho provozu a nebudou se nám tvořit hromady odpadu před branou, za což Vám předem děkuji.

Ing. Dagmar Veselá
starostka