Obsah

Strategie obce Lučina do roku 2025

Strategie obce Lučina navazuje na předchozí materiál schválený v roce 2014 na období let 2014 až 2020.  Aktuální rozvojový dokument obce na období do roku 2025 byl projednán a schválen na 14.  zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2021, bod usnesení 7/ZO/14.

Strategie obce do roku 2025

Strategie obce do roku 2025

 

Strategie obce do roku 2020

Plnění strategického plánu k prosinci 2017

Strategie obce do roku 2020_aktualizace k 29.3.2017

Roční strategický plán 2017

Strategie obce Lučina 2014 -2020

Strategie obce do roku 2020_aktualizace k 25.2.2016

Plnění prováděcího plánu pro rok 2015 ke dni 10_12_2015